Investigación e Desenvolvemento

Engasa participou e segue participando no financiamento de actividades de investigación e desenvolvemento, a través da realización de estudos e traballos de campo, referidos á área da enerxía, dos que destacamos:


  1. Estudo de posibilidades de instalación de minicentrais hidroeléctricas en Galicia.

  2. Estudo sobre recursos de fitomasa en Galicia.

  3. Estudo de planta de secado térmico con coxeración de lodos de granito para a súa reutilización.

  4. Instalación de estacións de medida de vento en varios emprazamentos de Galicia.

  5. Proxecto de demostración dun sistema de barreira sónica para peixes.

  6. Estudo sobre a posibilidade de transmisión de voz e datos polas redes eléctricas (Convenio coa Universidade de Vigo).

ENGASA, TODOLOS DEREITOS RESERVADOS 2009 ©

EMPRESA     25 ANOS DE ENGASA     OS NOSOS COMPROMISOS     HIDRÁULICA     EÓLICA     BIOMASA     I+D     ENGASA EN SOCIEDADES     CONTACTO