ENGASA, TODOLOS DEREITOS RESERVADOS 2009 ©

EMPRESA     25 ANOS DE ENGASA     OS NOSOS COMPROMISOS     HIDRÁULICA     EÓLICA     BIOMASA     I+D     ENGASA EN SOCIEDADES     CONTACTO

Un pouco de historia

Engasa foi creada en 1981 co impulso das empresas máis antigas do sector eléctrico galego, algunhas delas xa centenarias.


Desde aquel día recorreuse un longo camiño, que converteu a Engasa nun referente no sector enerxético de Galicia.


A súa aposta polas enerxías renovables, desde a promulgación da Lei de Conservación da Enerxía de 1981, permítelle ser pioneira na historia enerxética da Galicia do final do século XX, coas seguintes realizacións:


  1. 1983.- Instalación do primeiro xerador eólico de España conectado á rede, de 55 kW, en Santa Comba (A Coruña).


  1. 1989.- Instalación da primeira central minihidráulica de nova planta, no río Tea, de 2777 kW, en Covelo (Pontevedra)


  1. 2002.- Instalación do primeiro parque eólico singular de Galicia, de 660 kW, na Laracha (A Coruña)

Descargar “Engasa un grupo pioneiro no sector enerxético galego 1982-2007” 18,63 Mb

PARA SABER MÁIS...

PARA VER ““Comparativa aeroxerador Santa Comba (55 kW) vs. aeroxerador P. E. Xiabre (3.000 kW)” PINCHE AQUÍ