Participación de ENGASA

noutras sociedades

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

• UDESA (UNIÓN DISTRIBUIDORES ELECTRICIDAD, S.A.).


UDESA Distribúe enerxía na provincia da Coruña (total ou parcialmente), en 17 municipios dando servizo a 8.190 clientes (unhas 30.000 persoas), cunha facturación anual sobre os 3.000.000 €.

• ALLARLUZ, S.A.


Constituída o 4 de abril de 1997. Obxecto social: Instalación central térmica de biomasa (2.200 Kw)  e enerxías renovables (minicentral de 450 kW).

• SOTAVENTO GALICIA, S.A.


Constituída o 28 de xullo de 1997. Obxecto social:  Construción e explotación parque eólico experimental. (17,56 MW).

• ENERGÍA DE BAMA S.L.


Constituída o 14 de xullo de 1998. Obxecto social: Realización e explotación central de coxeración (1.500 KW).

ENGASA EÓLICA, S.A.

Constituida o 22 de mayo de 2.002  co obxeto de desenrolar e xestionar o Plan Eólico Estratéxico de Energía de Galicia, S.A, o detalle de accionistas e composición es el siguiente:

VENTO LARACHA, S.L.

Constituída o 22 de novembro de 2.002,  para explotar o Aeroxerador de Pena Galluda (0,6 MW):

EÓLICA DE COVELO,  S.L.


Sociedade mixta co Concello de Covelo, constituída o 20 de decembro de 2005  co obxecto de desenvolver  un parque eólico singular  en  Covelo (2 MW):

ENERXÍA DE CATOIRA, S.L.:

Sociedade mixta co concello de Catoira, constituída o 3 de novembro de 2005  co obxecto de desenvolver  un parque eólico singular  en  Catoira (2 MW). O detalle de accionistas e a composición é o seguinte:

ENGASA, TODOLOS DEREITOS RESERVADOS 2009 ©

UDESA: www.udesa.net

Sotavento Galicia: www.sotaventogalicia.com

EMPRESA     25 ANOS DE ENGASA     OS NOSOS COMPROMISOS     HIDRÁULICA     EÓLICA     BIOMASA     I+D     ENGASA EN SOCIEDADES     CONTACTO