ENGASA, TODOLOS DEREITOS RESERVADOS 2009 ©

EMPRESA     25 ANOS DE ENGASA     OS NOSOS COMPROMISOS     HIDRÁULICA     EÓLICA     BIOMASA     I+D     ENGASA EN SOCIEDADES     CONTACTO

Os retos do futuro

Engasa é na actualidade un grupo consolidado, orgulloso do seu pasado pero sempre mirando cara adiante, desenvolvendo novos proxectos entre os que destacan:


  1. Minicentrais hidroeléctricas nos ríos Pontepedra (1,2 MW) e Brull (1,4 MW)

  2. Desenvolvemento do Plan Empresarial de Engasa Eólica: Ampliación do Parque eólico de Xiabre e Parque Eólico de A Lagoa (56,4 MW)

  3. Instalación dos parques eólicos singulares de Covelo, Catoira, Fofe e Barilongo (7,55 MW en total)

  4. Parques eólicos autorizados a Puentengasa: San Roque (49,8 MW), Oleirón (48 MW), Fontevecha (25,8 MW) e Coto de Eiras (49,8 MW)