Xosé Pasín, nº 7 Baixo

15706 Santiago de Compostela

A Coruña

ESPAÑA

+34.981576269

engasa@engasa.org

ENGASA, TODOLOS DEREITOS RESERVADOS 2009 ©

EMPRESA     25 ANOS DE ENGASA     OS NOSOS COMPROMISOS     HIDRÁULICA     EÓLICA     BIOMASA     I+D     ENGASA EN SOCIEDADES     CONTACTO

De acordo co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal,  informámoslle de que os Datos Persoais de Vd. incluídos na nosas Bases de Datos, e que nos foron facilitados no seu momento, forman parte dun ficheiro automatizado, cuxo Responsable es ENERGÍA DE GALICIA, S.A., e que se atopa rexistrado na Axencia de Protección de Datos.

Estes Datos Persoais soamente serán utilizados para realizar unha Correcta Xestión da nosa Relación Comercial.  Se o desexan, poderán exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, o de oposición, dirixíndose por escrito a ENERGÍA DE GALICIA, S.A., á dirección arriba indicada