ENGASA, TODOLOS DEREITOS RESERVADOS 2009 ©

EMPRESA     25 ANOS DE ENGASA     OS NOSOS COMPROMISOS     HIDRÁULICA     EÓLICA     BIOMASA     I+D     ENGASA EN SOCIEDADES     CONTACTO

Biomasa

Engasa solicitou, ao amparo da Orde 14/11/2008, a autorización dunha central de biomasa a nome de ENERXÍA GALEGA DA BIOMASA S.L., empresa na que participa cun 56%.

A central solicitada ten as seguintes características:Ubicación: parcela de 23.000 m   dunha cerámica inactiva en Ponteareas.

  1. Potencia: 10 MW

  2. Inversión: 30 MM. €

• Postos de traballo:

  1. Suministro: Acordo con ENERXIL, organización que agrupa a 56 comunidades de montes da zona, cunha superficie de monte de máis de 25.000 Has.

  2. Punto de Conexión: Central Eléctrica de Sestelo e Cía (Distribuidora eléctrica na zona) 

2

Planta de produción

Empresa de loxística

Empresa de servicios forestais local

Empresa de transporte

TOTAL

5


725

18

10

5.887

20

ACTIVIDAD

DIRECTO

INDIRECTO

725

10

6.612


6.645

TOTAL

EMPLEO FEMENINO

7

5

661

14

687